Úvodní stránka » Produkty » DHC 6510R invertorový ohřev

DHC 6510R invertorový ohřev

Invertor DHC 6510R je určen především pro žíhání materiálů po svařování ke snížení pnutí, snížení obsahu vodíku a pro předehřev před svařováním až do 1050°C. Invertor DHC 6510R je vybaven možností vyššího stupně programování určeného zejména pro žíhání svarů. Dále umožnuje multizónový režim, propojování a kopírování programů, nastavení více hodnot regulátoru a další. Doba záznamu je až 64 hodin.

Popis
Použití
Technická data
Výhody
Regulátor a záznamník

Popis invertorového ohřevu DHC 6510R

 • Rychlá a snadná instalace celé sestavy – připojení elementů, termočlánků a zdroje je otázkou minut – rychle připraven k ohřevu!
 • Vestavěný regulátor umožňuje manuální režim nebo programování.
 • Nízké provozní náklady a nízké náklady na spotřební materiál. Žádné náklady na plyn a minimální náklady na izolaci. Izolaci je možné používat opakovaně – 40x až 50x. Elementy při standardním zacházení vydrží mnohonásobné používání. Nízká spotřeba energie.
 • Energeticky vysoce účinný systém předehřevu a žíhání.
 • Rovnoměrný a stabilní ohřev na požadovanou teplotu s minimální odchylkou. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván více než na požadovanou teplotu jako u plamene. Povrch materiálu není nauhličován jako při použití ohřevu plamenem.
 • Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro svářeče. Obsluha a svářeči nejsou vystaveni otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku výbuchu při použití plamene. Žádné zdravotní rizika pro obsluhu vysokou frekvencí nebo vysokým výstupním napětím.
 • Možnost ohřevu dílů až do teploty 800°C a více bez nutnosti použití vodního chlazení a tím vyšší flexibilita použití.
 • Možnost předehřívání jakýchkoliv materiálů.
 • Možnost bezproblémového předehřevu jakýchkoliv materiálů i neferomagnetických materiálů.
 • Nižší náklady na proškolení personálu, nižší náklady na mzdy. Personál zařízení pouze nainstaluje a naprogramuje. Zdroj ohřívá materiál sám. Není třeba držet hořák a permanentní kontrola dosažené teploty jako u plamene.
 • Plynulá regulace topného výkonu, napětí. Výrazně zvyšuje životnost elementů, snižuje spotřebu energie a snižuje nároky na rozvodnou sít.
 • Velmi příznivé pořizovací náklady v porovnání s indukčními ohřevy.
 • Multizónový ohřev a regulace. Paralelní zapojení více Invertorů (až 9 zdrojů) a tím násobení topného výkonu a s tím spojená přesná kontrola ohřevu až v 9 zónách.
Mám zájem o výrobek

Použití invertorového ohřevu DHC 6510R

Invertor DHC 6510R je určen především pro žíhání materiálů po svařování ke snížení pnutí, snížení obsahu vodíku a pro předehřev před svařováním až do 1050°C. Invertor DHC 6510R je vybaven možností vyššího stupně programování určeného zejména pro žíhání svarů. Dále umožnuje multizónový režim, propojování a kopírování programů, nastavení více hodnot regulátoru a další. Doba záznamu je až 64 hodin. DHC 6510R najde uplatnění především v provozech, kde je potřeba předehřívat díly materiály před svařováním a navařováním, popřípadě kde je potřeba díly po svaření žíhat.

Typické použití pro žíhací invertor DHC

 • Energetika a petrochemie – žíhání a předehřev svarů potrubí, výměníků, kotlů, statorů, ocelových nádob, přírub – všude tam, kde je třeba po svařování svary žíhat.
 • Výroba konstrukcí, stavba lodí – svařování dlouhých i krátkých spojů – předehřev a následné žíhání.
 • Těžební průmysl – předehřev dílů před svařováním a navařováním.
 • Průmyslová výroba – předehřev dílů na danou teplotu.
 • Opravárenství, renovace a navařování – ekonomicky a technologicky správný předehřev dílců. Díky vysoké mobilitě je možné invertory DHC používat i v terénu pro předehřev i žíhání.

Díky možnosti použití až čtyřech elementů lze předehřívat a žíhat dlouhé spoje. Udržuje potřebnou teplotu dílů před svařováním a po svařování. Rovnoměrné zahřívání dílů na přesně danou teplotu. Výrazně snižuje náklady na plyn. Možnost načasování začátku procesu a tím zkrácení přípravy před svařováním. Zvyšuje bezpečnost provozu a produktivitu svářečů. Díky možnosti paralelního řazení lze dosáhnout spojitého výkonu až 95 kW.

 • Díly, které vyžadují předehřev před svařováním v automobilovém, železničním a lodním průmyslu.
 • Potrubí a příruby – výroba, výstavba a opravy.
 • Petrochemický průmysl – výroba, stavba a opravy.
 • Předehřev před navařováním, slévárenství.
 • Tepelné výměníky a kotle, tlakové nádoby, příruby atd.
 • Energetický průmysl.
 • Výroba konstrukcí.
 • Těžební zařízení.

 

Výstupní napětí / proud
0-60 V / 180 A, 65 V / 160 A plynule regulovatelné, CV/CC
Zátěž
Odporové ohřívací elementy 24-60 V (type 30 / 42 / 60 V)
Napájecí napětí/proud
3~400 V, 50/60 Hz, 23 A ±15%
Jištění přívodu
25 A
Teplotní čidlo
Termočlánek typu K, galvanicky izolovaný
Rozsah měření / regulace
-40°C až 1350°C / -25°C až 1200°C
Alarm
2 nastavitelné (odchylka SV/PV, dosažení teploty apod.)
Detekce poruch
Odpojení termočlánku, přetížení, přehřátí, zkrat na výstupu apod.
Multizónová regulace
Ano, typ. master/slave, max. 9 jednotek
Provozní teploty / krytí
-20°C až 40°C (s omezením výkonu do 50°C)
Rozměry a hmotnost
170x370x405 mm, 17 kg

Výhody invertorového ohřevu DHC 6510R

Invertory DHP a DHC mohou být použity jako doplněk nebo náhrada konvenčního ohřevu plamenem nebo indukčního ohřevu, popřípadě velkých odporových žíhacích zdrojů. Invertorové zdroje DHP a DHC pro odporový ohřev mají následující nesporné výhody, které zvyšují jejich atraktivitu ve výrobách, údržbách, renovačních dílnách, slévárnách, venkovních provozech atd.:

 • Mobilita – hmotnost pouze 17 kg, malé rozměry – velikost malé svářečky.
 • Vysoký výkon – 10,5 kW – připojení až 4 elementů o celkové délce až 4,5 m.
 • 3 v 1 – komplexní řešení – invertor + teplotní regulátor + záznamník*.
 • Jednoduchá a rychlá instalace.
 • Intuitivní a jednoduché ovládání – nenáročnost na obsluhu. Ovládání se výrazně neliší od svářeček.
 • Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché, kruhové polohované nebo standardní součásti – rovnoměrný ohřev.

Výhody odporového ohřevu DHP a DHC vůči ohřevu plamenem

 • Řízený předehřev se záznamem. Záznam předehřevu je možné vytisknout z PC a doložit spolu s výrobní dokumentací.
 • Kontrolovaný předehřev na přesně danou teplotu s minimální odchylkou.
 • Naprogramovaný a automatický předehřev od zapnutí až po dosažení požadované teploty. Není třeba zásahu nebo asistence obsluhy a tím dochází k úsporám mzdových nákladů.
 • Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván více než na požadovanou teplotu jako u plamene. Povrch materiálu není vystaven otevřenému plamenu a není nauhličován jako při použití ohřevu plamenem.
 • Podstatně vyšší bezpečnost. Obsluha a svářeči nejsou vystaveni otevřenému plameni a jeho účinkům potažmo nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu.
 • Podstatně nižší energetická náročnost. Díky použité izolaci teplota neuniká mimo ohřívanou oblast.
 • Není třeba přezkušování a certifikování pracovníků na práci s plamenem.
 • Úspora za termokřídy, teploměry atd.

Výhody odporového ohřevu DHP a DHC vůči indukčnímu

 • Multizónový ohřev – lepší kontrola teploty větších dílců více termočlánky.
 • Řazení zdrojů paralelně a tím dosažení vyššího spojitého výkonu a přesnější kontroly požadované teploty.
 • Možnost ohřevu libovolných typů materiálů bez úprav, barevných kovů atd.Ohřev na teplotu až 1050°C. Není potřeba vodní chlazení v celém rozsahu teplot až do 1050°C.
 • Podstatně nižší pořizovací náklady na zařízení a příslušenství.
 • Jednodušší a levnější zaškolení obsluhy.
 • Rovnoměrný ohřev ploch díky větší ploše elementů.Bezpečné výstupní napětí.
 • Možnost použití magnetických elementů.
 • Několik typů elementů pro různé aplikace.
 • Vyšší mobilita – hmotnost pouze 17 kg. Transport je možný i v osobním autě.
 • Jednoduchá a rychlá instalace elementů, termočlánků a izolace.

 

 

REGULÁTOR A ZÁZNAMNÍK DHC 6510R

 • Jednoduché programování regulátoru.
 • Rychlé stahování dat ze záznamníku a jednoduchá práce s naměřenými daty.
 • Teplota může být řízena dle některého z 20 uživatelem nastavitelných teplotních profilů / programů až se 180 segmenty nebo přímo na uživatelem nastavenou teplotu, kterou může dle potřeby kdykoli měnit.
 • Nastavit lze rychlost ohřívání či chladnutí, čas, po který se má teplota udržovat i cílovou teplotu a to nezávisle v každém segmentu profilu i v manuálním režimu řízení teploty.
 • Nechybí samozřejmě ani možnost přímého řízení topného výkonu.
 • Regulátor má uživatelský zámek v menu pro uzamčení nastavení PID hodnot.
 • Integrován je i digitální záznamník průběhu ohřevu s kapacitou 64 hodin záznamu.
 • Data je možno přenést do PC a tam je dále zpracovat, například za účelem zaprotokolování průběhu ohřevu či jeho kontroly.
 • Tím bylo dosaženo maximální komplexnosti i jednoduchosti v použití tohoto zařízení, jehož ovládání zvládne každý.

 

Zapisované hodnoty v záznamníku
SPTemp
°C
Setting value - požadovaná teplota
PVTemp
°C
Process value - skutečná naměřená hodnota
MV
%
Manipulation Value - výstupní výkon
Volt
V
Naměřené výstupní napětí
Curr
A
Naměřený výstupní proud
Technická data regulátoru a záznamníku
DHC 6510R
Ovládání
Regulace teploty dle nastaveného teplotního programu 2, regulace na nastavenou teplotu 1, regulace topného (výstupního) výkonu 0
Teplotní profily
20 nastavitelných programů po 9 segmentech, max. 180 segmentů
Parametry segmentu
Rampa OFF / 1...9999°C/h, Setpoint -25°C ...1200°C, Holt time OFF ... 9999 min.
Regulátor
Digitální, uživatelem nastavitelný
Záznamník
64 hodin záznamu, ukládá PV, SP, MV a chybové stavy
Stažení dat
Pomocí 485/USB do PC do textového souboru (přímý import do excelu)